Disclaimer aankoop-makelaar.nl

Deze internetsite is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter voor onjuistheden en onvolledigheden met betrekking tot de website en de informatievoorziening, op welke grond dan ook, kunnen aankoop-makelaar.nl en/of de samenstellers daarvan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard.

De door u te verstrekken persoonlijke gegevens in verband met een aanvraag zullen alleen aan de uitvoerende aankoopmakelaar worden verstrekt.

Met betrekking tot de aankoopdiensten en de juiste en correcte afwikkeling daarvan door de betrokken NVM-makelaars gelden deze voorwaarden onverminderd

Bij klachten over de afwikkeling van de aankoopbegeleiding, stellen we het wel op prijs dat u ons daarvan direct op de hoogte stelt middels het contactformulier. Zodat wij wellicht kunnen bemiddelen tussen u en de uitvoerende aankoopmakelaar.

Aankoop-makelaar.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Aankoop-makelaar.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website.

Aankoop-makelaar.nl is een initiatief van Sanders Makelaardij B.V., lid van de NVM met lidnummer 1817.2.

Het gebruik van het woordmerk NVM, het woordmerk VastgoedCert en het beeldmerk van de NVM vindt plaats met schriftelijke toestemming van de gerechtigden.

aankoop-makelaar.nl

Al onze deelnemende aannemers zijn ingeschreven in het register
vastgoedCert en lid van de makelaars branchevereniging NVM

088 - 200 7 200